Saturday, May 9, 2015

Georgian/Russian Grip Tai Otoshi and Harai Makikomi Recounter by SamboSteve

https://youtu.be/X3NakBtYDtg

Georgian/Russian Grip Tai Otoshi and Harai Makikomi Recounter by Stephen Koepfer AKA SamboSteve